Turcja wobec Europy, Europa wobec Turcji

Daty

30.06 / 17:00

Daty

30.06 / 17:00

Czas

1H30'

Język

polski

Bilety

wstęp wolny

Historia relacji europejsko-tureckich to okresy wzajemnego kulturowego przyciągania i odpychania, politycznych konfliktów i współpracy, sympatii i niechęci, niezmiennie jednak historia wzajemnego przenikania się. Turcja długo była postrzegana jako most między Wschodem a Zachodem. Czy nadal tak jest? Przyjrzymy się stanowisku Turcji wobec kryzysu migracyjnego w 2015 roku, jej polityce migracyjnej i roli w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Co obecnie określa relacje między Europą a Turcją? Jakie układy Europa zawiera z krajem Atatürka? Czy Turcja wciąż jest zwrócona na Zachód?

*** UA ***

Туреччина у стосунку до Європи / Адам Бальцер, Беата Пшибильська-Машнер

Історія європейсько-турецьких відносин — це період взаємного культурного тяжіння і відштовхування, політичних конфліктів і співпраці, симпатій і неприязні, але незмінно історія взаємного впливу. Туреччина здавна сприймалась як міст між Сходом і Заходом. Чи це досі так? Ми дізнаємося погляд Туреччини на міграційну кризу 2015 року, її міграційну політику та роль під час російсько-української війни. Що сьогодні визначає відносини між Європою та Туреччиною? Які угоди укладає Європа з країною Ататюрка? Чи Туреччина все ще звернена на Захід?