DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI MALTA

Fundacja MALTA jest organizacją pozarządową ufundowaną w 2003 r. w Poznaniu dla realizacji działań pożytku publicznego z dziedziny „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Statutowym celem Fundacji MALTA jest upowszechnianie kultury oraz wspieranie działań twórców kultury i sztuki poprzez:

  • kreowanie działań, zjawisk i wydarzeń artystycznych,
  • wspieranie i promocję przedsięwzięć artystycznych w szczególności teatralnych i filmowych,
  • pomoc w realizacji zamierzeń artystycznych twórców,
  • promocję dzieł sztuki i kultury,
  • pomoc socjalną dla twórców kultury i sztuki.

Działaniem Fundacji MALTA kieruje Rada Fundacji w składzie: Karol Działoszyński (przewodniczący), Małgorzata Dziewulska, Tomasz Kwieciński, Piotr Voelkel.

Dyrektorem, jednym z fundatorów organizacji oraz założycielem i pomysłodawcą Festiwalu „Malta” jest Michał Merczyński.

Fundacja MALTA
adres: ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań

numer NIP/VAT: PL 778-14-06-165
numer REGON 634446340
numer KRS 0000150077

STATUT FUNDACJI MALTA [pobierz poniżej]

Do najważniejszych wydarzeń realizowanych przez Fundację należą międzynarodowe festiwale: Malta Festival Poznań (organizowany już od 1991 r. Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA, który w 2010 r. przyjął obecną nazwę) oraz Nostalgia Festival Poznań (organizowany od 2007 r.) Jednocześnie Fundacja organizowała także trzy edycje Festiwalu Tzadik Poznań (do 2009 r.) oraz współpracowała przy realizacji trzech edycji Międzynarodowego Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi.

Zespół Fundacji MALTA współtworzą zarówno stali pracownicy fundacji, jaki i współpracownicy festiwalu „Malta” i „Nostalgia” oraz wolontariusze. Realizacja działań statutowych Fundacji MALTA nie byłaby możliwa bez ich pełnego zaangażowania w realizację misji organizacji.

Sprawozdania

Raport z działalności Fundacji MALTA w 2021 r. .pdf Raport z działalności Fundacji MALTA w 2020 r. .pdf Raport z działalności Fundacji MALTA w 2019 r. .pdf Raport z działalności Fundacji MALTA w 2018 r. / www.issuu.com Raport z działalności Fundacji MALTA w 2017 r. / www.issuu.com Raport z działalności Fundacji MALTA w 2016 r. / www.issuu.com Raport z działalności Fundacji MALTA w 2015 r. / www.issuu.com Raport z działalności Fundacji MALTA w 2014 r. / www.issuu.com Raport z działalności Fundacji MALTA w 2013 r. / www.issuu.com Raport z działalności Fundacji MALTA w 2012 r. / www.issuu.com Raport z działalności Fundacji MALTA w 2011 r. / www.issuu.com Raport z działalności Fundacji MALTA w 2010 r. / www.issuu.com Raport z działalności Fundacji MALTA w 2009 r. / www.issuu.com Raport z działalności Fundacji MALTA w 2008 r. / www.issuu.com