AKREDYTACJE PRASOWE

Akredytacje na Malta Festival Poznań 2023 będą wydawane tylko dziennikarzom aktywnie wykonującym zawód. Żeby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny oraz dokonać wyboru wydarzeń festiwalowych, w których chce się uczestniczyć. Jeżeli wybrane wydarzenie grane jest więcej niż raz, należy zaznaczyć tylko jeden termin.

Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne i pojedyncze. Akredytacje dla fotoreporterów/kamerzystów są bezpłatne. Zaznaczenie we wniosku akredytacyjnym danego spektaklu nie gwarantuje otrzymania wejściówki. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez biuro prasowe festiwalu e-mailem wysłanym na adres podany we wniosku zgłoszeniowym. Potwierdzenie wraz z listą wydarzeń, na które zostały przyznane wejściówki prasowe i zezwolenia na fotografowanie/filmowanie, zostanie przesłane najpóźniej we wtorek 20 czerwca.

FORMULARZ AKREDYTACYJNY
Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w niedzielę 18 czerwca 2023 r.

REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWYCH
Złożenie wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.

ODPRAWA PRASOWA

Konferencja prasowa odbędzie się pierwszego dnia festiwalu, 28 czerwca, o godz. 11.00 w siedzibie Fundacji Malta, przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu. Przedstawicieli zainteresowanych mediów zapraszamy na pierwsze piętro, gdzie będzie można odebrać akredytację i uzyskać niezbędne informacje prasowe.