Malta Festival Poznań nie mógłby się odbyć bez wsparcia wielu firm i instytucji. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Organizator:

Festiwal zrealizowany przy wsparciu finansowym:

Sponsorzy:

Patroni medialni: