Słowa nad brzegiem wody. Opowieść pomiędzy kulturami

Daty

01.07 / 22:00

Daty

01.07 / 22:00

Czas

1H

Język

polski

Bilety

wstęp wolny

Realizacja

Opowiadanie: Agnieszka Ayşen Kaim
Ebru: Marta Puchłowska
Muzyka: Marta Maślanka
Śpiew: Bahar Özsoy-Zych
Operator kamery: Selçuk Kaplan

*** UA ***

Розповідь: Агнешка Айсен Каїм
Ебру: Марта Пухловська
Музика: Марта Масьлянка
Оператор: Сельчук Каплан

Partnerzy

Opowieść o parze zakochanych, próbującej połączyć w latach 70. XX wieku dwa światy odmiennych i fascynujących ich wzajemnie kultur: polskiej i tureckiej. Spektakl jest artystycznym kolażem, skomponowanym z autentycznych wspomnień, muzyki, poezji i sztuki ebru. To kolaż za każdym razem inny, ponieważ powstaje na żywo, z użyciem tradycyjnych formuł zaczerpniętych z tureckiej literatury ustnej i w interakcji z obrazem malowanym na wodzie. Cytując Agnieszkę Ayşen Kaim, opowiadaczkę historii: „Obrazy przywołane z niepamięci dzieciństwa są jak cienie barwnych plam padających na wodę”. Spektakl Słowa nad brzegiem wody zawiera szczyptę polskiego romantyzmu i tureckiej melancholii, wierszy wybitnych tureckich poetów, średniowiecznego mistyka Yunusa Emre i XX-wiecznego aktywisty Nâzıma Hikmeta, a także pewnej współczesnej, nieznanej poetki. 

***UA***

Агнешка Айсен Каїм, Марта Масьлянка, Марта Пухловська
«Слова над берегом води. Розповідь між культурами»

Історія про закохану пару, яка у 70-х роках ХХ ст. намагається поєднати два світи різних, але захопливих для обох закоханих культур: польську та турецьку. Вистава є мистецьким колажем, що складається з автентичних спогадів, музики, поезії та мистецтва ебру. Це колаж, який кожного разу виглядає по-іншому, тому що він створюється наживо, з використанням традиційних формул запозичених з турецького фольклору та у взаємодії з картиною, написаною на воді. Цитуючи Агнешка Айсен Каїм яка розповідає нам цю історію: «Образи, що являються нам з непам’яті дитинства схожі на тіні барвистих плям, що падають на воду». Спектакль «Слова над берегом води» містить дрібку польського романтизму та турецької меланхолії, вірші видатних турецьких поетів, середньовічного містика Юнуса Емре та активіста ХХ століття Назима Хікмета, а також однієї сучасної невідомої поетеси.