Marta Maślanka

Marta Maślanka – multiinstrumentalistka specjalizująca się w grze na cymbałach i santurze. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie instrumentów perkusyjnych. Współpracuje z najsłynniejszymi polskimi kompozytorami, m.in. Michałem Lorencem, Janem A.P. Kaczmarkiem, Krzesimirem Dębskim, Pawłem Mykietynem, Ablem Korzeniowskim, Bartłomiejem Gliniakiem, Łukaszem Targoszem. Współtworzy zespół DesOrient. Koncertuje m.in. z Kapelą Brodów, Mają Kleszcz i Kwartetem Prowincjonalnym, Anną Jagielską-Riveiro (muzyka sefardyjska i średniowieczna), Olgą Avigail Mieleszczuk i Kol Ishe Trio. Na perskich cymbałach – santurze – wykonuje muzykę irańską w zespole PersoPolish Dariusha Rasouli. Jest też wykładowczynią na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

*** UA ***

Марта Масьлянка – мультиінструменталістка, що спеціалізується на цимбалах та сантурі. Випускниця Музичної академії імені Фридерика Шопена по класу ударних інструментів. Співпрацює з найвідомішими польськими композиторами, такими як Міхал Лоренц, Ян А.П. Качмарек, Кшесімір Дембскі, Павел Микетин, Абель Коженьовський, Бартломей Ґліняк, Лукаш Тарґош. Є учасницею ансамблю «DesOrient». Дає концерти разом з капелою «Бродув», Майєю Клещ та квертетом «Провінційнй», Анною Ягєльскою-Рівєро (сефардська та середньовічна музика), Ольгою Авігаіл Мєлещук і тріо «Кол Іше». На перських цимбалах – сантурі – виконує іранську музику у складі гурту «PersoPolish» Даріуса Расула. Вона також є викладачкою Музичного університету імені Фридерика Шопена у Варшаві.