Agnieszka Ayşen Kaim

dr hab. Agnieszka Ayşen Kaim – turkolożka, orientalistka tureckiego pochodzenia, profesorka instytutu w Instytucie Slawistyki PAN, tłumaczka języka tureckiego, opowiadaczka i animatorka kultury. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Grupa Studnia O., w ramach którego realizuje projekty o szeroko rozumianej tematyce orientalnej, zwłaszcza tureckiej i perskiej, m.in. Festiwal Sztuki Opowiadania w Warszawie. Autorka monografii: Ludzie dwóch kultur – wybrane przypadki transgresji kulturowej Polaków w Imperium Osmańskim w XVII, XVIII i XIX wieku (2020) oraz Meddah – turecki teatr jednego aktora. Spotkanie tradycji kultury ustnej z kulturą widowiskową (2020). 

*** UA ***

Агнешка Айсен Каїм – тюркологиня, сходознавиця турецького походження, габілітована докторка, професорка Інституту славістики Польської академії наук, перекладачка з турецької мови, оповідачка і аніматорка культури. Вона є співзасновницею асоціації «Grupa Studnia O», у рамках якої реалізовує проекти на східну тематику у її широкому розумінні, особливо турецьку та перську, зокрема Фестиваль мистецтва оповіді у Варшаві. Вона є авторкою монографій: «Люди двох культур – вибрані випадки культурної трансгресії поляків в Османській імперії в XVII, XVIII i XIX століттях» (2020) та «Меддах – турецький театр одного актора. Зустріч традиції усної культури зі сценічним мистецтвом» (2020).