Spotkanie autorskie

Daty

28.06 / 17:00

Daty

28.06 / 17:00

Czas

1H30'

Język

angielski, z tłumaczeniem symultanicznym w j. polskim

Bilety

bezpłatna wejściówka – POBIERZ

Partnerzy

Orhan Pamuk jest tureckim pisarzem, laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych nagród literackich, w tym literackiej Nagrody Nobla, którą otrzymał w 2006 roku. Jury doceniło autora, który „w poszukiwaniu melancholijnej duszy swojego rodzinnego miasta odkrył nowe symbole zderzenia i przenikania się kultur”. W prozie Pamuka często pojawia się wątek poczucia rozbicia lub utraty tożsamości, wywołanej przez konflikt między europejskimi a turecko-muzułmańskimi wartościami. Na podstawie jego powieści Nazywam się Czerwień powstało libretto opery Ja, Şeküre, której fragmenty prezentujemy na Malta Festival Poznań 2023. Spotkanie z Orhanem Pamukiem będzie dotyczyć twórczości pisarza, w tym jego najnowszej powieści Noce zarazy, wydanej w maju tego roku przez Wydawnictwo Literackie.

__________________

Орхан Памук – турецький письменник, лауреат багатьох престижних міжнародних літературних премій, зокрема Нобелівської премії з літератури 2006 року. Журі відзначило автора, який «у пошуках меланхолійної душі рідного міста знайшов нові символи для зіткнення і переплетення культур». У прозі Памука часто присутня тема відчуття розбитості чи втрати ідентичності, спричиненої конфліктом між європейськими та турецько-мусульманськими цінностями. За мотивами його роману «Мене називають Червоний» створено лібрето опери «Ja, Şeküre», фрагменти якої ми презентуємо на Фестивалі Мальта Познань 2023. Зустріч з Орханом Памуком буде присвячена творчості письменника, зокрема його останньому роману «Чумні ночі» опублікованому у травні цього року у видавництвом «Видавніцтво Літерацкє».