Laickość w praktyce

Daty

29.06 / 17:00

Daty

29.06 / 17:00

Czas

1H30'

Język

polski

Bilety

wstęp wolny

Republika turecka została proklamowana w 1923 roku i w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. Jej fundamentem, niekwestionowanym i posiadającym umocowanie konstytucyjne, od początku była zasada pełnej separacji sfery religijnej od państwa. Na czym polegała specyfika tureckiej laickości? Jak wyglądała w praktyce? Czy polityka obecnego prezydenta Turcji jest przemyślaną reislamizacją społeczeństwa, które zostało „zdeislamizowane” tylko pozornie? Debata na temat laickości i religijnego odrodzenia w Turcji nie jest hermetyczną dyskusją turkolożki i mieszkającej w Polsce tureckiej Ormianki. Wpisuje się w aktualną dyskusję na temat relacji europejsko-tureckich, wielokulturowości i odrodzenia religijnego w samej Europie.

*** UA ***

Секуляризм на практиці / Аґнешка Айсен Каїм, Таля Балікчіоглу, Марцеліна Шумер-Бриш

Туреччина була проголошена республікою у 1923 році і цього року відзначає своє 100-річчя. Її основою від початку був, беззаперечний і встановлений конституцією, принцип повного відділення Церкви від держави. У чому полягала специфіка турецького секуляризму? Як це виглядало на практиці? Чи є політика нинішнього президента Туреччини продуманою реісламізацією суспільства, яке лише на перший погляд «деісламізувалося»? Дебати про секуляризм і релігійне відродження в Туреччині – це не закрита дискусія між тюркологами і турецькими вірменами, що живуть в Польщі. Ця тема є частиною актуальної дискусії про європейсько-турецькі відносини, мультикультуралізм і релігійне відродження в самій Європі.