Dandyism

Daty

01.07 / 12:00

01.07 / 15:30

Daty

01.07 / 12:00

01.07 / 15:30

Czas

25'

Język

bez słów

Bilety

wstęp wolny

Realizacja

Patrick Ziza, Jeremiah Olusola, Alan Vaughan, Patryck Kasprzak

Inspiracją do powstania spektaklu Dandyism byli afrykańscy saperowie. Mianem „sapeur” nazywa się członków specyficznej subkultury nawiązującej do europejskiego XIX-wiecznego dandyzmu, ale wywodzącej się z lokalnej tradycji kongijskiej, mającej swój początek w pierwszej połowie XX wieku. Mężczyźni i kobiety z Kinszasy i Brazzaville przejmowali wówczas styl bogatych angielskich i francuskich dżentelmenów, wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec polityki kolonialnej. Eleganckie, kolorowe garnitury, kapelusze i laski upowszechniły się następnie w latach 60. XX wieku. Dziś to subkultura wielkomiejska, w której dandysi-kobiety wyrażają również swoje dążenie do równouprawnienia płci. Dandyizm rozwija się szczególnie w biednych dzielnicach wielkich miast środkowo-wschodniej Afryki – w otoczeniu prymitywnej i chaotycznej zabudowy slumsów i wszechobecnej nędzy. Spektakl Patricka Zizy nawiązuje do kongijskiej tradycji, ukazując jej bogactwo i wyjątkowość. Tancerze w zjawiskowych, groteskowych kostiumach, z laskami w rękach wykonują ekspresyjny taniec, celebrują różnorodność i indywidualizm. Dają znać, że – jak mówi reżyser w imieniu czarnych mieszkańców Wielkiej Brytanii – „jesteśmy tutaj”.

Projekt Dandyism powstał w 2018 roku. Od tego czasu został zaprezentowany w niemal w całej Wielkiej Brytanii, m.in. na Greenwich International Dance Festival, Birmingham International Dance Festival, the Commonwealth Games w 2022 roku oraz na Eurovision Song Contest w 2023 roku.

Wydarzenie odbędzie się na deptaku pomiędzy centrum handlowym Stary Browar a H&M.

*** UA ***

Патрік Зіза «Dandyism»

Натхненням для вистави «Dandyism» стали африканські сапери. Термін «sapeur» використовується для позначення членів певної субкультури, що відноситься до європейського дендизму XIX століття, але походить від місцевої конголезької традиції, що бере свій початок у першій половині XX століття. Чоловіки та жінки Кіншаси та Браззавіля тоді перейняли стиль заможних англійських та французьких джентльменів, висловлюючи таким чином свою опозицію колоніальній політиці. Елегантні барвисті костюми, капелюхи та тростини стали популярними в 60-х роках XX століття. Сьогодні це міська субкультура, в якій денді-жінки теж виявляють своє прагнення до гендерної рівності. Дендизм особливо розвивається в бідних районах великих міст Центральної та Східної Африки – серед примітивних і хаотичних нетрів та всюдисущої бідності. Спектакль Патріка Зізи звертається до конголезьких традицій, показуючи їх багатство та унікальність. Танцівники у феноменальних, гротескних костюмах, з палицями в руках виконують експресивний танець, оспівуючи різноманітність та індивідуалізм. Вони повідомляють нам, що, як каже режисер від імені темношкірих жителів Великої Британії, «ми тут».

Проект «Dandyism» був створений у 2018 році. Відтоді він був представлений практично у всій Великобританії, в т.ч на Greenwich International Dance Festival, Birmingham International Dance Festival, the Commonwealth Games у 2022 році та на Eurovision Song Contest у 2023 році.