Patrick Ziza

Patrick Ziza jest multidyscyplinarnym artystą, reżyserem teatru tańca. Urodził się w Rwandzie i w wieku 17 lat przeniósł się do angielskiego Newcastle upon Tyne. Po ukończeniu studiów licencjackich na Uniwersytecie w Sunderland podróżował po Europie, uczestnicząc w wielu warsztatach tanecznych, prowadząc je i występując w spektaklach takich choreografów, jak Gary Clark, Ella Mesma i Alexandra Pirici. Artysta skupia się na tematach afrykańskiej tradycji oraz norm kulturowych i ich wpływie na ludzi o korzeniach afrykańskich urodzonych lub mieszkających przez większość swojego życia w krajach europejskich. Podaje w wątpliwość m.in. stereotypowe przekonania na temat czarnej męskości i czarnych Afrykanów. Interesują go mniej konwencjonalne teatralne formy, pozwalające zapewniać tym tematom widoczność i dostępność.

*** UA ***

Патрік Зіза – мультидисциплінарний митець, режисер театру танцю. Він народився в Руанді та у віці 17 років переїхав до міста Ньюкасл-апон-Тайн у Англії. Після закінчення бакалаврату в Університеті Сандерленда він подорожував Європою, беручи участь, ведучи та виступаючи на багатьох танцювальних майстер-класах таких хореографів, як Гері Кларк, Елла Месма та Олександра Пірічі. Митець зосереджується на темах африканських традицій і культурних норм та їх впливу на людей з африканським походженням, які народилися або більшу частину свого життя проживають в європейських країнах. Він ставить під сумнів стереотипні уявлення про чорну маскулінність і чорних африканців. Його цікавлять менш традиційні театральні форми, які роблять ці теми видимими та доступними.