Cały ten druk.
Bękarty i Malta Festival Poznań

Daty

28.06 / 11:00

29.06 / 11:00

30.06 / 11:00

01.07 / 11:00

02.07 / 11:00

Daty

28.06 / 11:00

29.06 / 11:00

30.06 / 11:00

01.07 / 11:00

02.07 / 11:00

Czas

6H

Bilety

wstęp wolny

Dzięki współpracy Malty z poznańskim studiem graficznym Bękarty (tworzonym przez Krzysztofa Ignasiaka i Marcina Matuszaka) projektowanie festiwalu nabrało nowego wymiaru. Przełożenie idei programowej na język wizualny jest misją i wyzwaniem, na które projektanci co roku odpowiadają, wsłuchując się w założenia działu programowego Malty i je interpretując. Juno celebrująca 30. urodziny festiwalu, program „Armia Jednostki” Nástio Mosquito reprezentowany w nasyconej identyfikacji wizualnej, hasło „My Naród / We the People” jako odpowiedź na założenia Idiomu „Platformy Bałkany” – to tylko niektóre z kanonicznych już identyfikacji Malty z ostatnich lat. Identyfikacji, która odmienia się przez przypadki, ponieważ za każdym razem musi być dedykowana specyfice druku, papieru czy komunikacji cyfrowej. Na wystawie Cały ten druk… Bękarty prezentują wybrane festiwalowe kreacje, które dla środowiska projektowego już dziś mają muzealną wartość.

***UA***

Увесь цей друк. Бенкарти та Фестиваль Мальта Познань

Завдяки співпраці Мальти з познанською студією графічного дизайну «Бенкарти» (створеною Кшиштофом Ігнасяком та Марціном Матушаком) дизайн фестивалю набув нового вигляду. Візуальне втілення ідеї фестивалю — це місія та виклик, які дизайнери приймають щороку, прислухаючись до програмного відділу Мальти та інтерпретуючи його бачення. Юнона, що святкує 30-річчя фестивалю, програма Настіо Москіто «Армія особистості», представлена ​​в насиченій візуальній ідентифікації, гасло «Ми Народ / We the People» як відповідь на значення ідіоми «Платформи Балкани» – це лише деякі з уже канонічних ідентифікації Мальти за останні роки. Ідентифікація, яка змінюється за відмінками, тому що кожного разу вона має бути присвячена специфіці друку, паперу чи цифрової комунікації. На виставці «Увесь цей друк…» Бенкарти представляють вибрані фестивальні творіння, які вже мають музейну цінність для дизайнерської спільноти.