Korzenie

Daty

01.07 / 10:00

Daty

01.07 / 10:00

Czas

1H30'

Język

pl

Bilety

bezpłatne zgłoszenia: zapisy@malta-festival.pl (liczba miejsc ograniczona)

Realizacja

Zofia Brzyska, Filip Brzyski

Korzenie – czym są, jaką posiadają moc i siłę? Przytwierdzają do podłoża. Na zawsze? Czy tylko rośliny je mają? A my ludzie… przesadzani z miejsca na miejsce… z własnej woli, z przymusu… wyrwani… uratowani. Czy w nowych warunkach stajemy się kimś innym? Jaka cząstka naszej rdzennej ziemi stanowi o naszym ja? Korzenie… Zapraszamy do artystycznych podążań za naszymi korzeniami.

Warsztat dla rodziców z dziećmi od 4. roku życia.

_________

Warsztat jest częścią programu Wolno Dzieciom, kuratorowanego przez Maję Brzozowską i Elżbietę Niewiadomską-Wieczorek, który w tym roku obchodzi swoje 10-lecie. 

Wolnodzieckie geografie wyobraźni

Wolno Dzieciom zrodziło się z palącej potrzeby wykreślenia w artystycznej przestrzeni takiej mapy wyobraźni, która pozwoli nam dotrzeć do światów dziecięcych myśli i działań bez chodzenia na skróty. Chcieliśmy dać się poprowadzić niedorosłym przewodnikom, celebrować dziecięcą twórczość, wolność, niepokorność, zawieszać znaki zapytania tam, gdzie zazwyczaj upychaliśmy kropki kończące jednoznaczne odpowiedzi: kim jest mały człowiek w przestrzeni miasta, jak doświadcza w niej siebie, jak językami sztuki może zaznaczyć w niej swoją sprawczą obecność? Projektowaliśmy w tym celu preteksty do wielorakich i wielozmysłowych eksploracji, przestrzenie, w których wolno: być ważnym i mieć frajdę z bycia dzieckiem.

Dziś, w jubileuszowej edycji wieńczącej dekadę naszych ćwiczeń z wyobraźni, celebrujemy przede wszystkim naszą wzajemną współzależność, nie bojąc się już, że jeśli nie dziecięca sprawczość – to uległość, a jeśli nie dziecięca aktywność – to bierność. Pielęgnujemy w sobie zmysł (współ)udziału. Zapraszamy do świętowania bycia razem w działaniach, które uruchamiają zmysły, przepływy, łączą czasy i przestrzenie w geografii wyobraźni. Będziemy szukać naszych korzeni i twórczo myśleć o tym, jak to jest być przesadzanym. Wpiszemy się gęstą siecią marzeń i życzeń w wielokulturową tradycję zawierzania drzewom tego, co najcenniejsze – nadziei. Rozsmakujemy się we wspomnieniach, tworząc język tekstur, smaków i zapachów. Wpiszemy w ruch przepływ, zmienność i czas. Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę, ale to wspaniałe, że jesteśmy.

Maja Brzozowska
Elżbieta Niewiadomska-Wieczorek (konsultacje programowe)

*** UA ***

BRZart
«Коріння»

Коріння, що це таке, яка у ньому сила та міць? Воно прикріплюються до землі. Назавжди? Чи тільки рослини його мають? А ми люди…  нас переселяли з місця на місце… з власної волі, силою… витягували… рятували. Чи стаємо ми кимось іншим у нових умовах? Яка частина нашої корінної землі становить наше Я? Коріння… Запрошуємо вас через творчість піти слідом за своїм корінням.

Майстер-класи призначені для дітей від 4-х років.
_________

Майстер-клас відбувається у рамках програми «Дітям можна», яка цього року святкує своє 10-річчя та кураторками якої є Майя Бжозовська та Ельжбета Невядомська-Вєчорек. 

«Можна дитячі» географії уяви 

Проект «Дітям можна» народився через гостру потребу намалювати карту уяви в мистецькому просторі, яка дозволить нам заглянути у світи дитячих думок і дій, не шукаючи коротших шляхів. Ми хотіли, щоб діти стали нашими провідниками, хотіли оспівувати дитячу творчість, свободу, бунтарство, хотіли розвішувати знаки питання там, де ми зазвичай ставимо крапки, що закінчують однозначні відповіді: ким є маленька людина в міському просторі, як вона себе у ньому почуває, як може використовувати мови мистецтва, щоб позначити у них свою важливу присутність? Саме для цього ми створили приводи для різноманітних і мультисенсорних досліджень, простори, де дозволено: бути важливим і насолоджуватись власним дитинством.

Сьогодні, під час ювілейної зустрічі, що завершує десятиліття наших занять з уяви, ми передусім прославляємо нашу взаємозалежність, уже не боячись показати: якщо немає дитячої свободи, то є покірність, а якщо немає дитячої активності, то є байдужість. Ми хочемо виховати почуття (спів)участі. Ласкаво запрошуємо вас спільно радіти тому, що ми разом активізуємо почуття, потоки, з’єднуємо часи та простори в географії уяви. Будемо шукати своє коріння і творчо думати про те, що таке бути пересадженим. Густою сіткою мрій і бажань ми приєднаємося до мультикультурної традиції довіряти деревам найдорожче – надію. Ми будемо насолоджуватися спогадами, створюючи мову текстур, смаків і запахів. Ми запустимо потоки, мінливість і час. Ми чудові лише на деякий час, але як чудово, що ми є.

Майя Бжозовська
Ельжбета Невядомська-Вєчорек (програмні консультації)