Ana Pi

Ana Pi jest afrobrazylijską choreografką i tancerką, badaczką tańców miejskich, pedagożką, artystką sztuk wizualnych. Ukończyła pedagogikę i choreografię na Universidade Federal da Bahia w Salwadorze w stanie Bahia w Brazylii, a następnie studiowała w Centre Chorégraphique National de Montpellier we Francji w ramach stworzonego przez Mathilde Monnier programu Ex.e.r.ce. Praktyka artystyczna Any Pi skupia się na temacie pamięci ciała, ideach przemieszczenia i cyrkulacji gestów, ich przynależności i superpozycji. W swoich projektach tanecznych, filmowych i wizualnych, m.in. Fumaça, O BΔNQUETE, COROA, NoirBLUE, DRW2, The Tour Around the World of Urban Dances in 10 cities, The Divine Cypher, artystka łączy taniec, dyskurs, film i sztukę instalacji. Przygląda się historiom i doświadczeniom, które wciąż pozostają na marginesie głównej debaty publicznej. Prace Any Pi pokazują, jak bardzo ograniczona jest europocentryczna perspektywa czytania rzeczywistości. Ana Pi jest także aktywistką, która pracuje dla kobiet i razem z nimi. Przywraca zbiorowej pamięci zapomniane artystki i aktywistki, nawiązując z nimi dialog oparty na wymianie praktyk i wrażliwości.

Projekty Any Pi znalazły się w programach takich instytucji, jak m.in. MoMA, Cisneros Institute, Centre Pompidou, Fondation Cartier, Fondation Pernod Ricard, Museo Reina Sofia, International Film Festival Rotterdam, FestCURTAS, Kurzfilmtage Oberhausen 65., Videobrasil, Fórum Doc, Afrocyberféminismes, Museu Inhotim, BAD Festival, Festival Antigel, Festival ImPulsTanz, Festival Latitudes Contemporaines, Artdanthé, MUCEM, Parallel Festival, Lafayette Anticipations, MAC VAL, La Briqueterie CDCN, Alkantara Festival, MASP, Panorama da Arte Brasileira, Mutants Assembly, Circular Festival, Instituto Moreira Salles, Frestas Trienal das Artes, Festival d’Automne Paris.

*** UA ***

Ана Пі – це афро-бразильська хореографиня і танцівниця, дослідниця міського танцю, педагогиня, мисткиня. Вона закінчила педагогіку та хореографію у Федеральному університеті штату Баїя в Сальвадорі (Бразилія) а потім навчалася в Національному хореографічному центрі в Монпельє (Франція) в рамках програми Ex.e.r.ce, створеної Матільдою Монньє. Мистецька практика Ани Пі фокусується на темі пам’яті тіла, ідеях переміщення та циркуляції жестів, їх приналежності та суперпозиції. У своїх танцювальних, візуальних та кіно проектах, зокрема у «Fumaça», «O BΔNQUETE, COROA», «NoirBLUE», «DRW2», «The Tour Around the World of Urban Dances in 10 cities», «The Divine Cypher», миткиня поєднує танець, дискурс, кіно та мистецтво інсталяції. Вона вивчає історії та досвід, які все ще залишаються поза межами основної суспільної дискусії. Робота Ани Пі показує, наскільки обмеженою є європоцентрична перспектива бачення реальності. Ана Пі також є активісткою, яка працює для жінок та з жінками. Вона відновлює колективну пам’ять про забутих миткинь та активісток, встановлюючи з ними діалог на основі обміну практиками та чутливістю.

Проекти Ани Пі увійшли до програм таких інституцій, як MoMA, Cisneros Institute, Centre Pompidou, Fondation Cartier, Fondation Pernod Ricard, Museo Reina Sofia, International Film Festival Rotterdam, FestCURTAS, Kurzfilmtage Oberhausen 65., Videobrasil, Fórum Doc, Afrocyberféminismes, Museu Inhotim, BAD Festival, Festival Antigel, Festival ImPulsTanz, Festival Latitudes Contemporaines, Artdanthé, MUCEM, Parallel Festival, Lafayette Anticipations, MAC VAL, La Briqueterie CDCN, Alkantara Festival, MASP, Panorama da Arte Brasileira, Mutants Assembly, Circular Festival, Instituto Moreira Salles, Frestas Trienal das Artes, Festival d’Automne Paris.