Daty

28.06 / 19:00

29.06 / 19:00

Daty

28.06 / 19:00

29.06 / 19:00

Czas

45'

Język

polski, ukraiński

Bilety

KUP BILET

Realizacja

Koncepcja, realizacja: Anastasiia Ivasova, Ewa Kaczmarek, Rimma Tyshkevych

Концепція та реалізація: Анастасія Івасьова, Ева Качмарек, Римма Тишкевич

Dodatkowe informacje

14+

Partnerzy

„Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta” (Rdz. 2,2–23).

„Pochodzimy z dwóch różnych miast – Kijowa (Rimma) i Odessy (Anastasiia). Po raz pierwszy spotkałyśmy się w Polsce, w Poznaniu. Tu poznałyśmy Ewę, z którą postanowiłyśmy napisać nową Genesis. Naszą własną, symboliczną przypowieść o powstaniu kobiecej siły. Piękną i pełną emocji, choć bez żeber, raju i Adama. Tworzymy ją na scenie w szczególnym historycznym i biograficznym momencie. Z racji wojny wywołanej przez rosyjską agresję na nasz kraj Ukraina jawi się nam z jednej strony jako nierealna, wręcz rajska przestrzeń tego, co być może już nigdy nie wróci, z drugiej – jako zbiór konkretnych wizualnych symboli i obrazów, które chcemy ocalić i utrwalić. W nowym Genesis być może znajdzie się morski krajobraz Odessy, może fragment brukowanej ulicy w Kijowie, a może zapamiętana gdzieś ludowa melodia. Chcemy stworzyć opowieść o kobietach, która daje im nadzieję. Opowieść o nowym początku, którego doświadczamy, i o mocy stwarzania”.

Rimma Tyshkevych, Anastasiia Ivasova, Ewa Kaczmarek

Projekt Genesis został wyprodukowany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego w ramach programu „Szczeliny. Kobiety w sztukach performatywnych 2023”, którego kuratorką jest Monika Wachowicz. Premiera spektaklu odbyła się 2 kwietnia 2023 roku we Wrocławiu.

*** UA ***

Тишкевич, Івасьова, Качмарек
«Книга Буття»

«І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І Він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка» (Буття 2, 21-23).

«Ми репрезентуємо два різних міста – Київ (Римма) та Одесу (Анастасія). Вперше ми зустрілися у Польщі, в Познані. Тут ми познайомилися з Евою, з якою вирішили написати нову «Книгу Буття», яка стала нашою власною символічною притчею про появу жіночої сили. Це красива і наповнена емоціями, правда без ребер, раю і Адама. Ми створюємо її на сцені в особливий історичний і біографічний момент. Через війну, спричинену російською агресією проти нашої країни, Україна постає перед нами, з одного боку, як нереальний, майже райський простір, яким вона може більше ніколи стати, а з іншого, як сукупність специфічних візуальних символів та образів, які ми хочемо вберегти та зберегти. У новій «Книзі Буття» можливо буде морський пейзаж Одеси, можливо, фрагмент київської брукованої вулиці, а можливо, десь почута народна мелодія. Ми хочемо створити історію про жінок, яка дає їм надію. Історія про новий початок, який ми проживаємо, і про силу творення».

Римма Тишкевич, Анастасія Івасьова, Ева Качмарек 

Проект «Книга Буття» було створено Інститутом імені Єжи Гротовського у рамках програми «Щілини. Жінки у перформативному мистецтві 2023», кураторкою якого стала Моніка Вахович. Прем’єра вистави відбулася 2 квітня 2023 року у Вроцлаві.