Podsumowanie ostatnich zjazdów Akademii Miasta

18/01/2023

Ostatnie tygodnie 2022 roku były czasem intensywnych prac i kreatywnych działań w ramach Akademii Miasta! Zjazd dotyczący kwestii mieszkaniowych poprowadziły Agnieszka Labus i Zuzanna Mielczarek. Dyskutowaliśmy i ćwiczyliśmy, jak kształtować miejskie polityki mieszkaniowe, by były odpowiedzialne społecznie i wrażliwe na klimat. Wspólnie stworzyliśmy kilkumetrową prognostyczną oś czasu do 2072 roku, uwzględniając różne czynniki zmian w „mieszkaniówce”: społeczne, gospodarcze i polityczne.

Na warsztatach z grupą Centrala: Małgorzatą Kuciewicz i Simone De Iacobis rozrysowaliśmy wyobrażeniową mapę poznańskiego krajobrazu termicznego. Obrazowaliśmy zagadnienia związane z ładem cieplnym, sprawiedliwością grzewczą, wykluczeniami i odpadami termicznymi. Zastanawialiśmy się, jakie zasoby miasta można postrzegać w kategoriach schronów klimatycznych, bezpiecznych stref siedlisk zwierząt i roślin.

W ramach Otwartej Akademii Miasta obejrzeliśmy dwa dokumenty z selekcji festiwalu Watch Docs, a podczas spotkania z Kacprem Kępińskim z NIAiU i grupą Centrala dyskutowaliśmy o roli, jaką architektura powinna spełniać w dobie dynamicznych zmian ery antropocenu.

Na finał uczestnicy i uczestniczki zaprezentowali efekty kilkumiesięcznej pracy grupowej. Powstały cztery projekty dotyczące miejskich natur: „Wspólno” – dotykający wątku edukacji przyszłości i adaptacji budynków szkół podstawowych na potrzeby społeczności lokalnej, „Menu przyszłości” – gra planszowa o bezpieczeństwie żywnościowym w miastach, „Słownik akwarystyczny” – projekt audiowizualny, oddający podmiotowość wodzie i badający nasze relacje z nią, „Usta Miasta” – magazyn o sąsiedzkości przyszłości. To wspaniałe pomysły, brawa dla wszystkich twórców i twórczyń!

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim prowadzącym zajęcia, panelistkom, opiekunom projektów i partnerom Akademii Miasta. Szczególne podziękowania dla Urban Lab Gdynia i jego kierowniczki Joanny Krukowskiej za pierwszą międzymiastową edycję oraz dla Mateusza Nowackiego i Joanny Pańczak za opiekę nad całym programem i atmosferą 7. edycji Akademii Miasta.