Ulica Półwiejska sceną Festiwalu Malta

2/07/2023
Patrick Ziza, „Dandyism”, fot. Rafał Piątek

Dziś w południe na ulicy Półwiejskiej można było zetknąć się z teatrem, tańcem i europejskim XIX-wiecznym dandyzmem, który był formą buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości.

– relację ze spektaklu Dandysim Patricka Zizy przygotowało WTK.