Teatr U Przyjaciół

Powstały w 2003 r. Teatr U Przyjaciół od początku czerpie inspiracje z literatury. Pierwsze przedstawienie – Wiosna Schulza (2003) – poświadczyło zasadnicze cechy grupy: specjalną społeczność, uległość wobec pasji i osobność wobec gotowych formatów codzienności. Teatr tworzy grupa osób ściśle (i ciągle) współpracujących z sobą, ale nie jest zamknięty na nowych miłośników. Ponieważ nazwa stanowi duże zobowiązanie, istotna jest współpraca – niemotywowana wiekiem, zajmowanym stanowiskiem czy stażem. Tu pojawia się uległość wobec pasji. Na początku drogi do spektaklu zwykle pojawia się idea (wywiedziona z literatury, filmu czy muzyki), która skrupulatnie jest później transponowana na przedstawienie. Wówczas duch współpracy dookreśla role, które poszczególni członkowie teatru starają się jak najlepiej odegrać, bez względu na to, czy jest to postać sceniczna, czy bileter. Osobność wobec gotowych formatów codzienności z kolei wyraża się głównie tym, że estetyka spektakli często nawiązuje do minionych stuleci, bohaterowie fabuł często są niedopasowani do obowiązujących współcześnie stereotypów zachowań, celów czy mód. Bezwzględnie jednak pokazują, że człowiek jest imponująco skomplikowany, że warto mu się przypatrywać w przeróżnych uwikłaniach. Ostatecznie również to, że obcowanie z tekstami kultury rozbudowuje wiedzę o człowieku i wzmacnia chęć pytań o wszystko, co zadziwia. Teatr U Przyjaciół przygotowuje spektakle, filmy i miniatury teatralne. W swoich działaniach nierzadko opiera się na własnych scenariuszach, muzyce, pomysłach, choć często inspiracją są dla niego arcydzieła literatury czy kina.