Siły Specjalne

Siły Specjalne powstały w 2018 roku w ramach Fundacji Nordoff Robbins Polska. Działalność zespołu jest jednocześnie procesem muzykoterapeutycznym jego członkiń i członków. Koncerty Sił Specjalnych są okazją do integracji i aktywizacji grup, które są zagrożone społeczną izolacją. Zespół składa się z zawodowych muzyków oraz członków i członkiń na początku drogi scenicznej, w tym osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności. Dziesięcioletnia wokalistka, siedemdziesięcioletni debiutant ruchu scenicznego, tańczący wózkowicze, emerytowany strażak baryton – działalność grupy opiera się na przekonaniu, że muzykę tworzyć może każdy, niezależnie od jego statusu społecznego, poziomu sprawności czy doświadczenia muzycznego. Zespół występuje na ulicach, placach, rynkach i w ośrodkach specjalnych. Zapraszając publikę do wspólnej gry, dąży do budowania poczucia jedności w różnorodnym społeczeństwie. Podczas koncertów Sił Specjalnych nie ma podziału na publikę i wykonawców. Każda osoba może włączyć się do gry, każda jest ważna: „Nie ma Nas bez Was. Siły Specjalne to My i Wy!”.