Sergey Shabohin

Sergey Shabohin urodził się w 1984 roku w Nowopołocku w Białorusi. Jest artystą wizualnym, niezależnym kuratorem, autorem tekstów o sztuce, współzałożycielem i redaktorem naczelnym platformy o białoruskiej sztuce współczesnej Kalektar.org, założycielem i redaktorem naczelnym portalu o aktywizmie i białoruskiej sztuce współczesnej Art Aktivist. Jako kurator i współkurator zorganizował wiele wystaw, programów i konkursów. Jest współtwórcą cultprotest.me, inicjatorem programu mającego na celu stworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Białorusi. Jest właścicielem Gray Mandorla Studio w Poznaniu. Z Białorusi do Polski wyemigrował jeszcze przed sfałszowanymi wyborami prezydenckimi oraz falami protestów i represji z 2020 roku. Obecnie mieszka i pracuje w Poznaniu i Berlinie. W 2022 roku Malta Festival Poznań zaprezentowała wspólną pracę Igora Shugaleeva i Sergeya Shabohina 375 0908 2334 / The body you are calling is currently not available.

*** UA ***

Сергій Шабохін народився у 1984 році в Новополоцьку в Білорусі. Візуальний художник, незалежний куратор, автор статей про мистецтво, співзасновник і головний редактор платформи Kalektar.org про сучасне білоруське мистецтво, засновник і головний редактор порталу про активізм Art Aktivist. і білоруське сучасне мистецтво. У ролі куратора і співкуратора організовував багато виставок, програм і конкурсів. Він є співавтором cultprotest.me, ініціатором програми створення Музею сучасного мистецтва в Білорусі. Власник студії Grey Mandorla у Познані. Ще у 2020 році, перед фальсифікаціями президентських виборів та хвилями протестів і репресій, емігрував з Білорусі до Польщі. Нині живе і працює у Познані та Берліні. У 2022 році на Фестивалі Мальта Познань була представлена спільна робота Ігоря Шугалєєва та Сергія Шабохіна «375 0908 2334 / The body you are calling is currently not available».