Piotr Tetlak / Asocjacja 2006

Asocjacja 2006 od lat 90. XX wieku organizuje w Poznaniu wędrowne wydarzenia (spektakle, parady, akcje uliczne) o rozbudowanej formie plastycznej. Teatr działa w polskim nurcie teatru plastycznego, dlatego wszystkie jego działania – zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak i otwartej – charakteryzują się mocną stroną wizualną. Przez 30 lat swojej aktywności teatr skupił wokół siebie silny zespół realizatorów i twórczyń: scenografek, kostiumografów, lalkarek, architektów i designerek, happenerów i konstruktorek oraz reżyserów, choreografek, aktorów i tancerek. Tradycję teatralizowanych widowiskowych korowodów twórcy i twórczynie rozpoczęli jeszcze jako studencka grupa Kółko Graniaste, prowadzona przez wybitnego pedagoga Jarosława Maszewskiego, a od 2006 roku kontynuują ją jako nowa grupa zawodowych artystów, działająca pod nazwą Interdyscyplinarna Grupa Teatralna „Asocjacja 2006” (od 2011 roku działa także Fundacja Asocjacji 2006). Kierownikiem artystycznym teatru jest prof. Piotr Tetlak – architekt wnętrz, scenograf, rzeźbiarz, prowadzący Pracownię Zjawisk Teatralnych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

*** UA ***

«Асоціація 2006» з 90-х років ХХ століття організовує в Познані мандрівні заходи (перформанси, паради, вуличні акції), що мають широке пластичне втілення. Театр функціонує у польській течії пластичного театру, тому вся його діяльність – як у закритому, так і на відкритому просторі – характеризується сильною візуальною стороною. За 30 років своєї діяльності театр зібрав навколо себе сильну команду постановників та мисткинь: сценографів, костюмерок, лялькарів, архітекторок та дизайнерів, творців хепенінгів та конструкторок, а також режисерів, хореографок, акторів та танцюристок. Традицію театралізованих видовищних парадів започаткували митці і мисткині, ще будучи учасниками студентського гуртка «Коло з кутами», яке очолював видатний педагог Ярослав Машевський, а з 2006 року вони продовжують свою діяльність уже як новий колектив професійних артистів, який діє під назвою Міждисциплінарна театральна група «Асоціація 2006» (у 2011 році також було створено фундацію «Асоціація 2006»). Художній керівник театру – професор Пьотр Тетлак – дизайнер інтер’єрів, сценограф, скульптор, керівник Студії театральних феноменів Університету мистецтв у Познані.