PAULINA PIASECKA

Paulina Piasecka – doktorka nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalistka w obszarze terroryzmu międzynarodowego i konfliktów hybrydowych, ze szczególnym uwzględnieniem walki informacyjnej. Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępca kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Pracowała w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w charakterze głównego specjalisty. Pełniła także funkcję naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Visitor Leadership w obszarze cyberbezpieczeństwa. Członkini rady naukowej czasopisma „Terroryzm. Studia – analizy – prewencja”, wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.