KHEDI ALIEVA

Khedi Alieva – prezeska Fundacji Kobiety Wędrowne i kierowniczka bistro-sklepu Kuchnia Kobiet Wędrownych. Pochodzi z Czeczenii, w Polsce mieszka od 2013 r. Ukończyła wydziały pedagogiki i prawa Czeczeńskiego Uniwersytetu Państwowego w Groznym, Akademię Mentorów Międzykulturowych Fundacji Ocalenie, Szkołę Liderów Fundacji RCI w Gdańsku, program „Draw the line” Fundacji Feminoteka oraz kursy na temat rozwoju kompetencji międzykulturowych. Prowadzi warsztaty dla studentów, nauczycieli, pracowników socjalnych i urzędników miejskich na temat różnorodności kulturowej, migracji i integracji imigrantów, a także warsztaty dla imigrantek i uchodźczyń na temat ich praw w Polsce. Członkini Rady Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.