JURA DZIVAKOU

Jura Dzivakou – reżyser, artysta. Ukończył Białoruską Państwową Akademię Sztuki w Mińsku na kierunku aktorstwo teatru lalek i reżyseria (2004) oraz wydział aktorski teatru lalek Akademii Teatralnej w Sankt Petersburgu (2008). Pracował jako aktor w Białoruskim Państwowym Teatrze Lalek (2010–2012) i Mohylewskim Obwodowym Teatrze Lalek (2012–2014). W 2010 r. założył razem z Tatsianą Dzivakową niezależną grupę Laboratory Figures Oskar Schlemmer, w której pracował jako reżyser światła i lalkarz. Grupa wystąpiła na kilkunastu międzynarodowych festiwalach w Białorusi, Niemczech, Polsce i Słowacji. W 2018 r. został laureatem Białoruskiej Narodowej Nagrody Teatralnej. Ostatnie dwa lata pracował jako reżyser i aktor w Belarus Free Theatre. Prowadził zajęcia z Teatru Obiektowego w Studio Fortinbras, akademii BFT w Mińsku i jedynej niezależnej szkole teatralnej w Białorusi. W listopadzie 2020 r. został aresztowany. Podczas największych represji wobec kultury w Białorusi zrealizował dwie premiery niezależnych projektów „w podziemiu”. Latem 2021 r. ze względu na sytuację polityczną w Białorusi został zmuszony do emigracji razem ze swoją żoną Tatsianą Dzivakovą i synem.