Igor Shugaleev

Igor Shugaleev urodził się w 1986 roku w białoruskim Homlu. Jest niezależnym aktorem i performerem, absolwentem Białoruskiego Państwowego Instytutu Teatralno-Artystycznego. Podczas studiów zainteresowały go praktyki performatywne, teatr fizyczny i teatr tańca. Brał udział w warsztatach tańca współczesnego, partneringu, performansu, happeningu itd. organizowanych przez pedagogów europejskich. Jako performer wystąpił w projektach Karakuli Dance Theater i Korniag Theater, a także na wielu festiwalach tanecznych w Europie. Współpracował z Teatrem TOK (Mińsk) i Teatrem Hunch (Mińsk – Londyn). Od 2019 roku zaczął pracować nad solowymi projektami, szukając własnego języka ekspresji artystycznej na przecięciu tańca, teatru dramatycznego i performansu. Od 2021 roku mieszka w Polsce. W 2022 roku Malta Festival Poznań zaprezentowała wspólną pracę Igora Shugaleeva i Sergeya Shabohina 375 0908 2334 / The body you are calling is currently not available.

*** UA ***

Ігор Шугалєєв народився 1986 року в Гомелі у Білорусі. Незалежний актор і виконавець, випускник Білоруського державного театрально-художнього інституту. Під час навчання він зацікавився перформативними практиками, фізичним театром і театром танцю. Він брав участь у майстер-класах з сучасного танцю, партнерства, перформансу, хепенінгу тощо, організованих європейськими педагогами. Як перформер виступав у проектах Karakuli Dance Theatre та Korniag Theatre, а також на багатьох танцювальних фестивалях Європи. Співпрацював з театром ТОК (Мінськ) і Hunch Theatre (Мінськ – Лондон). З 2019 року почав працювати над сольними проектами, шукаючи власний спосіб мистецького вираження на перетині танцю, драматичного театру та перформансу. З 2021 року проживає в Польщі. У 2022 році на Фестивалі Мальта Познань була представлена спільна робота Ігоря Шугалєєва та Сергія Шабохіна «375 0908 2334 / The body you are calling is currently not available».