Hanna Banaszak

Hanna Banaszak swoją drogę artystyczną rozpoczęła pod koniec lat 70. XX wieku. Często podkreśla, że w pracy interesuje ją różnorodność i wiarygodność każdej kolejnej odsłony. Już na samym początku zainteresowali się nią współcześni poeci i kompozytorzy. Byli wśród nich Jerzy Wasowski, Wojciech Młynarski, Andrzej Trzaskowski, Jonasz Kofta, Jeremi Przybora, Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, a także Jerzy Satanowski, Jan „Kanty” Pawluśkiewicz i Zbigniew Preisner. Swoją interpretacją uwspółcześniła poezję Jana Kochanowskiego. Wykonuje wiersze takich poetów jak Josif Brodski, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz. Zmierzyła się wokalnie z muzyką Mozarta, Vivaldiego, Chopina, Mangione, Corei, Metheny’ego, Davisa, Gershwina, Ellingtona… Artystka w swoim dorobku, posiada liczne nagrody i wyróżnienia. Jest właścicielką statuetek: Wiktora, Kreatora, Bursztynowego Słowika, Prometeusza, Złotej Tarki. W 2013 roku od Polskiego Radia otrzymała prestiżową nagrodę za dotychczasowy dorobek – Honorowy Złoty Mikrofon. W 2014 roku prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jak mówi: „Nagrody i splendory, choć stanowią miłe łaskotanie próżności, mają dla mnie drugorzędne znaczenie. Najciekawsza i zarazem najtrudniejsza jest dla mnie czysta kreatywność, stawianie sobie nowych wyzwań bez powielania samej siebie i innych wzorców. Dlatego lubię sobie wyznaczać coraz trudniejsze zadania”.

*** UA ***

Ганна Банашак розпочала свій творчий шлях наприкінці 70-х років ХХ століття. Вона часто підкреслює, що у своїй творчості прагне ​бути різноманітною та достовірною. З самого початку нею зацікавилися сучасні поети та композитори. Серед них були Єжи Васовський, Войцех Млинарський, Анджей Тшасковський, Йонаш Кофта, Єремі Пшибора, Єжи «Дудусь» Матушкевич, а також Єжи Сатановський, Ян «Канти» Павлушкевич і Збігнєв Прайснер. Ганна Банашак своєю інтерпретацію осучаснила поезію Яна Кохановського. Вона виконує вірші таких поетів, як Йосиф Бродський, Віслава Шимборська та Тадеуш Ружевич. Вокально їй вдалось впоратись з музикою Моцарта, Вівальді, Шопена, Манджоне, Коріа, Метені, Девіса, Гершвіна, Еллінгтона… Серед досягнень мисткині є численні нагороди та відзнаки. Ганна Банашак стала володаркою статуеток: Віктор, Креатор, Бурштиновий соловей, Прометей, Золота терка. У 2013 році за свій творчий доробок вона отримала престижну нагороду Польського радіо – Почесний золотий мікрофон. У 2014 році Президент Республіки Польща Броніслав Коморовський нагородив її Кавалерським хрестом ордена Відродження Польщі. Як каже виконавиця: «Нагороди та популярність, хоч і є приємною втіхою для самолюбства, для мене мають другорядне значення. Найцікавішою і водночас найважчою для мене є сама творчість у чистому вигляді, можливість ставити собі нові виклики не повторюючись та не копіюючи інших. Тому мені подобається знаходити для себе все складніші завдання».