Ewa Kaczmarek

Ewa Kaczmarek jest aktorką, scenarzystką i reżyserką tworzącą autorskie spektakle w obszarze teatru alternatywnego i dramatycznego. Projekty, które realizuje, wyróżniają eksperymentalna forma, tematyka i nastawienie na kontekst lokalny. Od 2003 roku wraz z Wojciechem Wińskim współtworzy wszystkie przedstawienia Teatru Usta Usta Republika. Od 2013 roku pod pseudonimem Laura Leish realizuje autorskie spektakle, skupione na tematyce kobiet i kobiecej narracji.

*** UA ***

Ева Качмарек – акторка, сценаристка та режисерка, яка створює авторські вистави у сфері альтернативного та драматичного театру. ЇЇ проекти вирізняються експериментальною формою, тематикою та орієнтацією на локальний контекст. З 2003 року разом із Войцехом Віньським бере участь у створенні всіх вистав театру «Уста Уста Республіка». З 2013 року під псевдонімом Лаура Лейш створює авторські перформанси, присвячені жінкам та жіночому наративу.