DRAGINJA NADAŻDIN

Draginja Nadażdin – w latach 2007–2021 dyrektorka polskiego oddziału Amnesty International, obecnie dyrektorka generalna biura Lekarzy bez Granic w Polsce. Urodziła się w Mostarze na terenach dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. W wieku 17 lat, uciekając przed wojną, przeniosła się wraz z rodziną do Belgradu (Serbia). Ukończyła studia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pracowała m.in. w Polskiej Akcji Humanitarnej i Szkole Liderów. W latach 2013–2016 była członkinią Rady Programowej Galerii Narodowej Zachęta. Pełniła również funkcję członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (2015–2020) oraz Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (2019–2020).