Dorota Semenowicz

Dorota Semenowicz to doktorka nauk humanistycznych, kuratorka i dramaturżka, adiunkt w Akademii Teatralnej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Paris III Sorbonne-Nouvelle w Paryżu (licencjat, master II). Od 2009 roku kuratorka Malta Festival Poznań. W latach 2009–2017 pracowała w dziale literackim Teatru Narodowego w Warszawie. Jest autorką książek To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Socìetas Raffaello Sanzio (2013, wersja angielska – 2016) i Mechanika skandalu (2023); redaktorką prac zbiorowych (m.in. García. Resztki świata, 2014), autorką licznych artykułów o teatrze współczesnym.

*** UA ***

Дорота Семенович – докторка гуманітарних наук, кураторка і драматургиня, доцентка Театральної академії у Варшаві. Випускниця Університету Париж III Нова Сорбонна в Парижі (бакалавр, магістр II). З 2009 року кураторка Фестивалю Мальта Познань. У 2009–2017 роках вона працювала в літературному відділі Національного театру у Варшаві. Авторка книжок і статей про сучасний театр, редакторка колективних праць.