Choy Ka Fai

Choy Ka Fai urodził się w 1979 roku w Singapurze. Po studiach w swoim rodzinnym mieście wyjechał do Londynu, gdzie uzyskał stopień magistra projektowania interakcji w Royal College of Art. Obecnie mieszka w Singapurze i Berlinie. Praktyka artystyczna Choy Ka Faia sytuuje się na przecięciu tańca, sztuki mediów i performansu. U jej podstaw leży eksploracja metafizyki ludzkiego ciała, które – zanurzone w cyfrowych strumieniach – jawi się jako medium i archiwum pamięci. Połączenie najnowszej technologii i cielesnego rytuału pozwala artyście obalać klasyczne koncepcje fizycznej cielesności i zastanawiać się nad przyszłością ludzkiego ciała.

Projekty Ka Faia były prezentowane w najważniejszych instytucjach i festiwalach na całym świecie, m.in. w Sadler’s Wells (Londyn), ImPulsTanz (Wiedeń), Tanzplattform i Tanz im August (Berlin), Roma Europa (Rzym), Spring (Utrecht). Choy Ka Fai był artystą rezydentem tanzhaus nrw w Düsseldorfie (2017–2019) i Künstlerhaus Bethanien w Berlinie (2014–2015).

*** UA ***

Чой Ка Фай народився у 1979 році в Сінгапурі. Після закінчення університету у своєму рідному місті він переїхав до Лондона, де отримав ступінь магістра інтерактивного дизайну в Королівському коледжі мистецтв. Зараз проживає у Сінгапурі та Берліні. Мистецька практика Чой Ка Фай поєднує танець, медіа-мистецтво та перформанс. Вона заснована на дослідженні метафізики людського тіла, яке, занурене в цифрові потоки, постає як носій і архів пам’яті. Поєднання новітніх технологій і тілесного ритуалу дозволяє митцю спростувати класичні уявлення про фізичну тілесність і замилюватись про майбутнє людського тіла.

Проекти Ка Фай були представлені у найважливіших інституціях та на фестивалях по всьому світу, в т.ч у Sadler’s Wells (Лондон), ImPulsTanz (Відень), Tanzplattform i Tanz im August (Берлін), Roma Europa (Рим), Spring (Утрехт). Чой Ка Фай був митцем-резидентом tanzhaus nrw в Дюссельдорфі (2017–2019) і Künstlerhaus Bethanien у Берліні (2014–2015).