Bogusław R. Zagórski

Bogusław R. Zagórski to arabista i islamista, muzułmanin. Jest dyrektorem Instytutu Ibn Chalduna, wykładowcą Collegium Civitas, prezesem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Arabskiej. Należy również do International Organization for Unification of Terminological Neologisms, INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) w Paryżu, UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) oraz Library of Arabic Linguistics w Londynie. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących religii, historii, problematyki społecznej i politycznej świata muzułmańskiego. Jest ekspertem ONZ w dziedzinie toponomastyki i kartografii Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu; redaktorem czasopism poświęconych starożytnym cywilizacjom i edukacji językowej; autorem ponad 150 publikacji naukowych.

*** UA ***

Богуслав Загурський – арабіст і ісламіст, мусульманин. Він є директором Інституту Ібн Халдуна, викладачем Collegium Civitas, президентом Товариства польсько-арабської дружби. Спеціалізується на темах релігії, історії та соціальних і політичних питаннях мусульманського світу. Він є експертом ООН з топоніміки та картографії Північної Африки та Близького Сходу; редактором журналів, присвячених стародавнім цивілізаціям та мовній освіті; автором понад 150 наукових публікацій.