ANNA DĄBROWSKA

Anna Dąbrowska – prezeska stowarzyszenia Homo Faber. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji. Jest przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. integracji migrantów i migrantek w Lublinie. Na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS przygotowuje doktorat o integracji migrantów z Ukrainy w Polsce po 2014 r.