Agata Skowron-Nalborczyk

Agata Skowron-Nalborczyk to iranistka i arabistka, profesor w Zakładzie Islamu Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się m.in. mniejszościami muzułmańskimi w Europie, sytuacją kobiet w islamie, kontaktami muzułmańsko-chrześcijańskimi oraz obrazem islamu w Europie. Współautorka (z Agatą Marek) leksykonu dla dziennikarzy Nie bój się islamu, wydanego przez „Więź” (2005). Członkini redakcji czasopisma „Sociology of Religion”. Współprzewodnicząca ze strony katolickiej Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Należy do Zespołu Laboratorium „Więzi” i redakcji „Więzi”. Jest członkiem Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi oraz European Council of Religious Leaders – Religions for Peace.

*** UA ***

Агата Сковрон-Налборчик – іраністка та арабістка, професорка кафедри європейського ісламу на факультеті сходознавства Варшавського університету. Зокрема, вона займається мусульманськими меншинами в Європі, становищем жінок в ісламі, мусульмансько-християнськими контактами та образом ісламу в Європі. Агата Сковрон-Налборчик є співголовою Об’єднаної ради католиків і мусульман зі католицької сторони. Вона є членкинею European Council of Religious Leaders – Religions for Peace.