AGATA SIKORA

Agata Sikora – eseistka, doktorka nauk o kulturze, tropicielka kulturowych paradoksów w światach wyobrażonych i codziennym życiu. Jej książka Wolność, równość, przemoc. Czego nie chcemy sobie powiedzieć (2019) została nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia i wybrana jako jedna z 20 książek w ramach akcji Międzynarodowe Czytanie tygodnika „Polityka” i Teatru Studio. W 2020 r. ukazała się jej rozprawa doktorska Szczerość. O wyłanianiu się nowoczesnego porządku komunikacyjnego. Obecnie przygotowuje zbiór esejów poświęcony kategorii troski, na który otrzymała stypendium artystyczne m.st. Warszawy (2021). Publikowała m.in. na łamach „Gazety Wyborczej”, „Przekroju”, „Nowych Książek”, „Twórczości”, „Krytyki Politycznej”, „Res Publiki Nowej”. Stale współpracuje z „Dwutygodnikiem”. Mieszka w Londynie, gdzie w praktyce testuje wyzwania wielokulturowości.